Først på hele kloden: Clickwalk har levert verdens første visuelle virkelighet, basert på virkelige byer, siden 1999.


Du tror det du ser. Oppfattelse er virkelighet. "Image" er alt.

Clickwalk-produkter

Denne siden handler om hva Clickwalk kan brukes til med noen eksempler på konkrete produkter som er tilgjengelige nå.

"Men hva skal man egentlig med det?"

Historien er full av eksempler på at mange helt banebrytende oppfinnelser og nye produkter i første omgang blir møtt med skepsis og liten forståelse. Mange av skepsis-eksemplene virker i ettertid komiske, slik som uttalelsen "Jeg kan se et behov for 5 til 7 datamaskiner på verdensbasis". Denne tilskrives sjefen for et stort dataselskap, muligens uriktig, men likevel beskrivende. Når slik skepsis blir ytret blir den stort sett ansett som sunn fornuft i motsetning til de gale oppfinnernes tøylesløse entusiasme. Eksempler er flymaskin, telefon og datamaskin, som alle ble sett på som kuriositeter uten utsikter til å ha større praktisk nytteverdi, tildels lenge etter at de ble oppfunnet og tatt i bruk.

Så var også tilfelle da vi introduserte Clickwalk i 1999, uten at vi derfor skal sammenligne Clickwalk med fly, telefon eller datamaskin forøvrig. Vi ble sett på som litt rare, og kommersielt uinteressante. Nå i 2008 ser man at mange flere enn oss har tro på konseptet, ja i San Francisco kan man idag vandre rundt i byen i tre forskjellige systemer, og alle er 95% kopier av Clickwalk. Imidlertid spør de fleste fremdeles: "Jo, men hvilken nytteverdi har det?" Et vel så viktig spørsmål er: "Hva er forretningsmodellene?"

Vi vil av konkurransehensyn ikke si for mye om de mange nyttige anvendelsene vi har identifisert og er iferd med å bygge produkter og forretningsmodeller for, utover at det allerede er over et dusin av dem som både vil være nyttige og sannsynligvis lønnsomme både for leverandører og kunder.

Den ene anvendelsen vi vil snakke om nå er basert på markedsføring av bedrifter, og grunnlaget for denne er beskrevet på siden med tittel "Markedsføring". Vi tilbyr fem produkter i denne forbindelse.

"Clickwalk Walk-right-in"

En av grunnene til at Clickwalk er populært for småbedrifter som f.eks. mindre butikker, er at det er mulig for en rimelig penge å få profesjonelt innhold på bedriftens website som er mer troverdig og jordnært enn en glatt brosjyre.

"Walk-right-in" er en enkel pakke som gjør det mulig å ta en kikk inn i butikken, se seg om, og klikke på interessante utstillinger, produkttyper, hyller etc som man vil vite mer om.

Bildet peker til en av de ca 70 kommersielle presentasjonene vi leverte i Clickwalk-1999, denne fra en urmakerforretning. Dagens "Walk-right-in"-produkt er selvsagt noe helt annet, men prinsippet er det samme.

"Clickwalk Walk-in-the-park"

Mange småbedrifter har større lokaler å vise frem enn de minste, og for disse er "Walk-in-the-park" et produkt med de samme egenskaper som "Walk-right-in", bare større, og tilpasset behovene ved større datamengder og noe mer komplekse løsninger.

"Clickwalk Spacewalk"

(Bildet viser astronaut Ed White, fra NASA)

"Clickwalk Spacewalk" er for bedrifter med spesielle krav til såkalt "high-end" profilering. Med dette mener vi at man ønsker seg en presentasjon på web som skiller seg klart ut fra alle andre og profilerer bedriften som noe uvanlig. En slik presentasjon skal være så bra at den gir egen presseomtale.

"Spacewalk" er derfor et spesialprodukt med individuelt utviklede og originale løsninger, utført i samarbeid med et kreativt reklamebyrå.

Noen typiske kunder for dette er vanskelig å eksemplifisere, men de mest nærliggende er kunstgallerier, mediebedrifter og større merkevarebedrifter.

"Clickwalk Walkabout"

En "Walkabout" er, som navnet antyder, en stor og omfattende spasertur. Navnet er hentet fra australiernes uttrykk for å ta seg en tur av uspesifisert lengde og kanskje med ubestemt formål. En "Clickwalk Walkabout" er derfor et produkt som innebærer oppbygging av en stor og omfattende struktur av geografiske "synspunkter", som brukere kan vandre rundt i over lengre tid.

En "Walkabout" kan variere i omfang fra et museum med i størrelsesorden 100-200 punkter og opp til en by med veldig mange tusener av punkter. Vårt største eksempel på en "Walkabout" så langt er infrastrukturen i Oslo Clickwalk. Den har vi tenkt å bygge videre for egen regning, mens infrastrukturen (synspunktene i gatene) i andre byer vil vi bygge for andre som "Walkabout"-oppdrag.

En "Clickwalk Walkabout" kan dermed leveres i mange størrelser og for mange formål. Eksempler er museer, fabrikkanlegg og byer. En "Walkabout" behøver ikke være åpen for almenheten, og den kan være driftet av oss, eller av andre. Produktet er forøvrig langt rimeligere enn de fleste tror.

"Clickwalk Sidewalk"

En spasertur i byen på nettet ville ikke være naturlig uten litt reklame. I Clickwalk kommer det aldri til å bli mye eller påtrengende reklame, men noen ikke-animerte reklameskilt (bannere) skal vi tillate for at det skal være mulig for sponsorer å hjelpe til med å støtte utbyggingen av Clickwalks utendørs infrastruktur. Dette ser vi på som fortausreklame og kaller det "Clickwalk Sidewalk".

Eksempelkunder til lanseringen av Clickwalk Takeoff

Som nevnt er det nå flere store nettaktører som kopierer det vi i Clickwalk laget for ti år siden. Vi har utviklet helt nye metoder siden da, og forventer mye positiv omtale når vi åpner våre nye konsepter og løsninger i Clickwalk Takeoff.

Vi ser på det vi driver med som et helt nytt medium på nettet, og i Clickwalk Takeoff vil det bli fokus på de bedriftene som er tidligst ute med innovativ og engasjerende bruk av dette nye mediet. Derfor er vi ute etter kunder og partnere som har noe spesielt å vise frem og/eller som har interesse av å legge litt arbeid i å lage noe utenom det vanlige som vekker oppsikt.

Interessen for dette mediet er sterkt økende (bl.a. i USA, Frankrike og Kina), så virkelig nyskapende presentasjoner tror vi også vil få internasjonal oppmerksomhet. Vi har noen skisser til slike presentasjoner og er på utkikk etter de rette samarbeidspartnerne.

(Bildet viser romfergen Atlantis, fra NASA)

Mer informasjon

For å få mer informasjon, kontakt oss for en samtale, demonstrasjon og eventuelt et tilbud. Spørsmål, forslag etc er også velkomne. Send e-post til clickwalk@clickwalk.no, eller ring Kjell Øystein Arisland på 92825510.

Copyright 2008, Clickwalk AS, Oslo, Norge. "Clickwalk" er et registrert varemerke. Kontakt: clickwalk@clickwalk.no